Glutenfree Tips

Has the Celiac disease your life enriched?

By  | 

The celiac disease brings,
besides a lot of difficulties, also benefits. My life is enriched and I am a changed
person because of celiac. For one thing, my knowledge about food has increased.
I now know exactly what I eat. Before the celiac diagnose I had no idea what I
was actually eating. It’s fascinating to see how many people just eat crap
where they do not have a clue about.

Besides that, I think I have changed as well. This disease made me a lot more
assertive. Every time you have to ask: is this gluten-free? Is there something
gluten-free available? Can you make something gluten-free for me? It’s about
your health so you don’t have a choice. Check also how Celiac
disease enriched the life of the other bloggers from the gluten-free blogweek

Heeft coeliakie je leven verrijkt?

Dat coeliakie ook goede bijkomstigheden heeft
is een ding wat zeker is. In dat opzicht is mijn leven verrijkt, of misschien
beter gezegd, ben ik zelf verrijkt en sterker geworden.
Om te beginnen heb ik een veel bredere kennis
over eten. Ik weet tegenwoordig wat ik eet. Vroeger kocht ik maar iets, nu kijk
ik naar de ingrediënten en weet ik waar wat van gemaakt wordt. Fascinerend
eigenlijk om te zien hoeveel mensen geen idee hebben wat ze precies eten.
Daarnaast verander je zelf denk ik ook. Je wordt sterker, je moet het elke dag voor
jezelf opnemen. Ik ben een stuk assertiever geworden. Tja, je hebt geen keuze!
Elke keer moet je je mond weer open trekken om te vragen of iets glutenvrij is,
of ze ook iets glutenvrij hebben,  of er
iets glutenvrij gemaakt kan worden etc. Het gaat om je gezondheid dus wat dat
betreft heb je geen keuze.

Bekijk ook hoe coeliakie het leven verrijkt heeft van
de andere bloggers van de glutenvrije blogweek..

– Mirjam – http://ikbenglutenvrij.nl
– Valentine – http://www.gluuts.nl 
– Kirsten – http://glutenblij.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *